Общо показвания

четвъртък, 20 януари 2011 г.

История за изчезналия Кивот

  Спомням си преди много години (1981год.) един филм на Джордж Лукас и Стивън Спилбърг, като премиера, взриви фантазиите на малки, големи и още по-големи зрители.Някои от тях, завладяни от майсторското интерпретиране на историята за Ковчега на завета и легендарния археолог Индиана Джоунс, гледаха продукцията безброй пъти с нестихващ интерес.След този филм на един мой съученик, не по-малко "легендарен", му излезе прозвището Инди. В тогава социалистическа България това беше велико събитие и зрелище.
  Години по-късно, четейки житието на св.пророк Йеремия в руско издание (жития на светиите от св.Димитрий Ростовски), неочаквано попаднах на нечувана от мен история за изчезналия Кивот. Бях поразен. Не съм се съмнявал в неговото съществуване, но в този миг в главата ми нахлуха смразяващи въпроси. Знаех, че към тази светиня има огромен интерес от страна на археолози, умопомрачени властолюбиви личности и ревностни юдеи. Възможно ли е да не са чували и да не знаят тази история?
 Преди около месец гледах по BTV  репортерски материал на Божидар Лазаров по темата.Явно целта на предаването не беше изясняване на истината по случая. Това предизвика в мен силно желание да дам гласност на прочетеното.Спокоен съм, защото Кивотът е на сигурно място, въпреки че всеки може да посети тази местност където е скрит.  
  Каква стойност има Ковчегът на завета за юдеите може да се научи по-подробно от Библията.Само ще спомена,че в него се съхраняват каменните скрижали с десетте Божии заповеди, които пророк Моисей е получил от Бога на Синайската планина, стомната с небесна манна и цъфналия жезъл на първосвещеника Аарон.Това е най-голямата светиня за юдеите, с която те са побеждавали враговете си носейки я при война.Ковчегът на завета се е съхранявал в Святая святих на Скинията и Соломоновия храм, което още веднъж доказва неговата важност. За православните християни той е предобраз на Божията майка. За много други хора Кивотът е тайнствена сила, която може да осигури световно господство.
  Големият интерес към мистичната светиня е напълно разбираем, но за мен най-важна е истината по тази толкова обсъждана тема. Историята от житието на пророк Иеремия дава много важна информация по въпроса.

  Пророк Иеремия е живял във времето когато цар Седекий е властвал над юдеите.Когато халдейският цар Новуходоносор нападнал юдейското царство, Иеремия посъветвал Седекий да се предаде заедно с народа, за да предотврати кръвопролития и разрушения.Юдейският цар се разгневил на пророка, оковал го и го поставил под охрана. След превземането на Йерусалим цар Новуходоносор заповядал на войводата Новузардан специално да се погрижи за Иеремия като му осигури спокойствие и даде свобода на  действие. Свободен, Иеримия първо се погрижил за Ковчега на завета  като го пренесъл от Соломоновия храм в своето жилище докато отмине опустошаването на Иерусалим. Голяма част от юдеите били откарани като пленници във Вавилон а Соломоновият храм и царският дворец били напълно разрушени. Възползвайки се от благоволението на Новузардан, Иеремия заедно със свещеници и левити пренесъл Кивота в пещера на планината Нево,намираща се отвъд р.Йордан в Моавитската земя срещу град Йерихон. На тази същата планина е погребан и пророк Моисей на място неизвестно и досега.
  След внасянето на светинята в пещерата Иеремия заповядал на хората, които били с него, да затрупат входа с камъни. С пръста си написал Божието име върху камъните сякаш пишел върху разтопен восък. Веднага входът се превърнал в монолитна скала. Божият пророк казал, че този Ковчег никой не може да изнесе от това място освен Моисей-пророкът Боговидец, а скрижалите никой не може да отвори и прочете освен Аарон-Божият угодник. В деня на всеобщото възкресение той (Кивотът) ще бъде изнесен и поставен на планина Сион, и всички светии ще се съберат около него да посрещнат Господа, Който ще ги избави от страшния враг-антихриста-търсещ тяхната смърт. Когато Иеремия изричал тези думи облак покрил запечатаната пещера и никой не можел да прочете Божието име а мястото станало неузнаваемо, така че никой не можел да го намери. Някои от присъстващите се опитали да оставят белези, но безуспешно. Иеремия изрекъл още едно пророчество:
"Това място никой няма да узнае, докато Господ не събере множество хора и като се смили ще покаже това място.Тогава видимо за всички ще се появи Божията слава над него както това е станало при Моисей и Соломон."
  Така тази пещера и това място ще останат неизвестни до края на света, но Божията слава невидимо осенява Ковчега на завета със светъл пламенен облак.
  След завръщането от вавилонския плен юдеите построили Соломоновия храм отново, но в него било поставено копие на истинския Кивот, което не притежавало силата на оригинала.


                                                        
                                                        Планината Нево

                            
                                                        Ковчегът на завета


                                                 

Няма коментари:

Публикуване на коментар