Общо показвания

събота, 5 януари 2013 г.

Българи - прародина

Д-р Славян Стоилов взе участие в българската експедиция в Иран „Българи – прародина”. Той е участвал в повече от 30 международни експедиции и има натрупан опит, свързан със здравословните проблеми на хора, които пътуват в други климатични зони. Има изследвания в областта на древни медицински системи. Пред Агенция „Фокус” той говори за резултатите от последната експедиция в Иран и за генетичната карта на българите.

Фокус: Д-р Стоилов, каква територия беше в обхвата от българската експедиция в Иран?
Д-р Славян Стоилов: Изминахме 11 хил. км., като посетихме 77 обекта без да броим градовете. Към тези обекти могат да бъдат включени освен стари исторически градове и археологически разкопки, но и всички местни и регионални музеи. Допуснаха ни, и то с право на заснемане, в Националния исторически музей в Техеран, допуснаха ни и в Националната библиотека на Иран, допуснаха ни и до Университетската библиотека на Иран. В повечето големи градове, в които ходихме, също ни допуснаха без проблеми в техните музеи. По принцип достъпът, особено до фондовете на Националната библиотека, където се съхраняват старите ръкописи – там има ръкописи, които са по над 1000 години – е доста труден. Допуснаха ни и там, което беше един изключително голям жест от иранска страна. Това е нещо като бункер със специална защитна система – там ние бяхме допуснати. Оказваше ни се голямо съдействие от официалните лица, постоянно с нас имаше придружител, който ни помагаше в контактите с местните хора. Имахме две срещи със съветника на иранския президент по културните въпроси. Аз имах среща с ректора на техния университет по традиционна медицина – това е среща, която се случва за пръв път. 
Фокус: Каква беше вашата роля в експедицията?
Д-р Славян Стоилов: Главната ми цел беше здравето на участниците в експедицията. Другото важно нещо, тъй като аз отдавна се занимавам с изследването на старите медицински системи по целия свят, беше да се докаже какъв точно тип медицина е българската традиционна медицина. Доказвайки характера на българската народна медицина, която е една прекрасно развита система, можем да докажем косвено към кой културен ареал принадлежим. Нашата медицинска система е индоевропейска медицинска система по своя характер. Това означава, че няма нищо общо с практиките на Северна Азия, грубо казано, с шаманските практики, за които се казва, че би трябвало да имаме, ако сме с тюркски произход. Тук с проф. Николай Овчаров имахме спор, който в личен разговор коментира, че е доказано присъствието на шамански лечители в Плиска, което за мен е нещо абсолютно нормално – всеки добър владетел, имайки възможности, е могъл да покани лечители от всички водещи страни. Това се е случвало и в Персия, например. Освен своите лечители, те са канели и такива от Византия. Доказахме, че двете системи – персийската и българската, са индоевропейски. Това беше изяснено в хода на разговорите ми с ректора на иранския университет за традиционна медицина.
Фокус: На какви конкретни практики се натъкнахте при обиколките ви в Иран, които да съвпадат с българската традиционна медицина?
Д-р Славян Стоилов: Имаме такива заснети като материал и придружени с обяснение. Тези две медицини са може би единствените, в които се използват екстракти от розово масло. Това го има в персийската медицина, тоест розовото масло и екстрактът от розово масло се използва в медицинските системи само в България и Персия. Не е само този пример, разбира се. 
Фокус: Вие се позовавате и на базата на ДНК-проучване, което доказва индоевропейския произход на българите...
Д-р Славян Стоилов: Това е на базата на метаанализ, който се прави с европейски средства от Клиниката по генетиката в Майчин дом. Това са данни и на проф. Иво Кременски, и мои полеви данни, които донесохме от предишната ни експедиция от Памир. Тъй като тези данни се изкривиха в пространството искам да уточня – тези генетични карти на Европа съществуват свободно в интернет и са на водещи университети. Тези проценти, които дават данните за индоевропейския произход на българите, са дадени без да има вмешателство на български учени в тях. Тоест, те не могат да бъдат субективни, защото те са правени от колеги, които не са българи. По тези данни някои проценти ние дори съзнателно завишихме с колегите от Генетичната лаборатория във Военномедицинска академия, за да не се скандализира още повече обществото, поне в началото. Според данните става въпрос за 20% славянско присъствие. По генетичните данни на университетите този процент варира от 6 до 12. Но тъй като това би звучало много стресиращо за много хора, ние решихме, че по-реалната стойност за момента за проучванията в България, е около 20%.
Фокус: Как тогава можем да обобщим генетичната карта на българите?
Д-р Славян Стоилов: Картата оборва три мита. Първият е, че ние сме генетично пъстър народ, тъй като сме учили, че всеки завоевател би трябвало да си е оставил тук гените. Оказва се, че ние сме изключително монолитен народ, който притежава само три генетични линии – едната е на 7800 години, което означава, че ние сме едно от най-древните европейски населения. Това са 40% от населението, като е доказано категорично. И тъй като съотношението е по равно за мъже и за жени – по 20%, това означава, че населението, което е дошло тук, не е било армия от завоеватели мъже, а е било планово преселване на цял един народ. 40% от българското население в момента на наша територия носи такъв ген. 20% приемаме, че принадлежат на славянската група народи. Това е вторият мит – за славянското море. Тук има една важна особеност – генетиката разглежда генетичните съотношения и във времето. Както казваме, че едните гени са на 7800 години, за славянските гени можем спокойно да кажем, че те са се формирали в нашето общество преди само 1000 години. С други думи тези гени са влезли в нашия народ 200 или 300 години след основаването на държавата, което означава, че българите, когато са дошли на Балканския полуостров, поне 200 години са спазвали брачни правила и не са извършвали смесени бракове със славяни. Останалите 40%, които не ги споменаваме какви са, защото за тях нямаме направена точна генетична карта, са индоевропейски по характер. Към момента не можем да ги определим като прабългарски. В проучванията, които се правят от две години в България, няма открит нито един българин, който да носи ген на жълтата раса. 
Фокус: В хода на дискусиите около тази експедиция дори се заговори за пренаписване на учебниците по история?
Д-р Славян Стоилов: Дневникът на предишната експедиция от 2008 година в Афганистан, Узбекистан и Таджикистан е готов и вероятно есента ще излезе от печат. За настоящата експедиция се очаква да излезе един филм, а дневникът от нея вероятно ще излезе догодина. Темата за генетичните анализи е изключително интересна, но към нея трябва да се подхожда много сериозно, защото когато има неразбиране, обществото почва да се бърка. За момента ДНК-анализът се счита за едно от най-сериозните доказателства в науката. Но тъй като е сравнително нов метод, за сега не е толкова популярен. Далеч съм от мисълта, че моята скромна личност ще започне да пренасипва учебниците по история – това е работа на други хора, които ще разгледат и обобщят, събраните от нас материали и данни.
Фокус: Имате ли амбиция тази експедиция да продължи?
Д-р Славян Стоилов: Имаме такава амбиция. Остана един много сложен ареал, който трябва да се посети – става дума за района на западните граници на Пакистан и Североизточен Афганистан. Проектът е готов и се надявам скоро да бъде осъществен.
Юлиан ХРИСТОВ


 Филми от експедицията през 2008г.http://www.youtube.com/playlist?list=PLEeuQbOZYIQWEx54ivJQLDPv-47r2ov63&feature=view_all

http://www.youtube.com/watch?v=1UqJKt3aMy4


http://www.youtube.com/watch?v=V7sPve7W9Uw


Сравнение на думи от персийски и български:


Персийски(фарси, дари)    /  Български
хуб – хубав; лош – лош; то – до, преди; амо – ама; магар – мигар, нима; модар – майка; нане – майка, дойка, нанка, гледачка;
падар, ота – татко, отец; бародар – брат; биби, модар-е кало – баба; бадже, баджанаг – баджанак; диване – диване, луд; ахмаг – ахмак, леко чалнат; байрагтар – байрактар, знаменосец; базар – пазар; бустан – бостан, овощна градина; шурба – чорба; бадем – бадем;                                                                                                           
чой – чай; кала – кале, крепост; хисор – укрепен град; зендан – зандан, затвор; шадраван – шадраван; раван – вървя(конски ход);
механа – механа(мей-вино/хана-къща); амбар –хамбар, склад; бенд – бент, дига; дирек – дирек, дървен стълб; кафас – кафез, клетка;
чартарк – чердак; туп – топ, оръдие(?); бериндж – пиринч, бронз, нешан – нишан, знак, белег; курта – дълга риза (куртка);
кафгир – гевгир (каф-пяна/гир-хващам); шал – шал, армаган – армаган, подарък; бахшиш – бакшиш(от гл.дарявам); торбе – торбичка;
кисе – чувал, кесия; паре – парче, къс; джигар – джигер, бял или черен дроб; чане – чене, челюст; бела – беля, пакост; дерт – дерт, грижа
пардах – пердах(пардохтан-бой с пръчки); бетер – бетер, още по-лош;
Таджикски: бобо – дядо; дахтар – дъщеря; тайфа – племе; дамбал – дебел; тонок – тънък; зор – зор, трудност; гардан – врат, шия;
можа – мигла, мижа; кел – кел, плешивост; голу – гърло; каиш – каиш, кожен ремък; баробар – барабар, заедно; джураб – чорап;
джувал – чувал; бохче – бохча, вързоп; дойра – дайре; тиша – тесла; херман – харман; бакхче – двор; чашма – извор, чешма;
баденджан – патладжан(?); кульча – кръг, колаче, питка;  сабун – сапун(?); Асп – кон; Аспарух – душата, лицето на коня;
Зиези, Зиазай – син на светлината   
Няма коментари:

Публикуване на коментар